Виховна робота


Казкотерапія

Науково доведено, що фольклор є одним із найвпливовіших засобів урізноманітнення процесу фізичного виховання шляхом знаходження нових форм розвитку творчо-рухової ініціативи дітей.

Фізичні вправи в поєднанні з фольклором у структурі заняття розташовуються в певному порядку, який обумовлений фізіологічними особливостями дитячого організму. Важливо побудувати фізичне заняття таким чином, щоб підготувати дітей до сприйняття і більш складних вправ, виконання яких сприяє вирішенню завдань рухового розвитку дошкільників.


Розглянемо більш докладно види фольклорних занять із фізичної культури

  • Творчо-рухові заняття, засновані на одному з видів усної народної творчості – потішках, загадках, казках. При проведенні фізичних вправ доцільно використати 4-5 потішок, загадок рухового характеру, а також сюжетів однієї або двох казок, доповнюючи їх потішками і загадками.
  • Сюжетні фізкультурні заняття з додаванням елементів фольклору. Ці заняття проводяться у формі «рухової» розповіді або казки.
  • Театралізовані фізкультурні заняття з використанням імітаційних, мімічних і пантомімічних вправ, інсценівок та ігор – драматизацій. Діти виконують різні ролі, наслідуючи або копіюючи дії людини, зображуючи тварин, птахів тощо.
  • Музично-ритмічні заняття, засновані на українських народних піснях і танцях, іграх і хороводах.
  • Ігрові фізкультурні заняття, побудовані на українських народних рухливих іграх.
  • Традиційні заняття з використанням елементів фольклору, які пожвавлюють процес навчання, урізноманітнюють його.
  • Інтегровані фізкультурні заняття з елементами фольклору.

Гімнастика з використанням фітболів

Досить актуальними сьогодні є такі методи і прийоми, які сприяють максимальній активності всіх сенсорних каналів сприйняття (зір, слух, дотик, нюх) і переробці отриманої інформації. Саме цим вимогам відповідає методика роботи з корекційними м’ячами, або фітболами, високу ефективність якої було визначено у процесі багаторічного застосування в роботі з дошкільниками.

М’ячі різної пружності, розмірів, ваги використовуються сьогодні як у спорті, так і педагогіці та медицині.

М’яч має певні властивості, застосування яких є доцільним для вирішення оздоровчих корекційних і дидактичних цілей. Це його розмір, колір, запах, а також особлива пружність. Спільна робота рухового, вестибулярного, зорового і тактильного аналізаторів, які включаються при виконанні вправ з м’ячем, підсилює ефект занять. Крім того, м’ячі мають ванільно-цукровий запах, тому діти із задоволенням займаються на таки тренажерах.

М’ячі можуть бути не тільки різного розміру і кольору. Адже відомо, що кольори по-різному впливають на психічний стан і фізіологічні функції організму людини.

Заняття з м’ячем зміцнюють м’язи спини й черевного преса, створюють м’язовий корсет, але головне – формують навички правильної постави.